نكات پيش از جراحي بيني

 •  چنانکه بیماری خاصی دارید با جراح خود در میان به گذارید.
 •  در صورتی که از داروی خاصی استفاده می نمائید به جراح خود بگوئید.
 •  شب قبل غذای سالم میل نمائید.
 •  قبل از خواب استحمام نمائید .
 •  در صورت اضطراب یک قرص آرام بخش ملایم میل نمائید.
 •  سعی شود تعیین وقت شما با دوره پریود ماهانه یکی نباشد.
 •  صبح ناشتا باشید.
 •  آرایش صورت خود را پاک نمائید.
 •  ریش و سبیل خود را کوتاه نمائید.
 • از همراه آوردن زیور آلات خوداری نمائید.
 •  در صورت داشتن دندان مصنوعی یا پلاک دندان قبل از اتاق عمل آنها را درآورید.
 •  در زمان تعیین شده در بیمارستان با مدارک لازم و یک نفر همراه حاضر شوید.